iLaw

DREPT CIVIL

La iLaw Office, ne dedicăm să oferim soluții juridice complete și personalizate în domeniul dreptului civil. Cu o echipă de experți în drept civil, suntem aici pentru a vă oferi ghidajul și sprijinul necesar în rezolvarea problemelor dvs. legale.

Înțelegem că dreptul civil poate fi un teritoriu complex și adesea confuz. De aceea, echipa noastră de experți în drept civil este pregătită să vă ofere ghidajul și sprijinul necesar în rezolvarea problemelor dvs. legale. Fie că vă confruntați cu probleme legate de proprietate, contracte, succesiuni sau orice alt aspect al dreptului civil, suntem aici să vă stăm alături în fiecare etapă a procesului.

Ne străduim să fim mai mult decât simpli avocați. Suntem partenerii dumneavoastră de încredere în ceea ce privește rezolvarea problemelor juridice, oferindu-vă consultanță personalizată și reprezentare eficientă în fața instanțelor de justiție.

Indiferent de complexitatea cazului dumneavoastră, puteti conta pe echipa noastră să vă ofere soluții eficiente și profesionale, în timp ce vă protejăm interesele și drepturile.

Cu ce te putem ajuta?

 • Consultanta juridica; 
 • Afectiuni si cereri în justiție de orice fel în concordanță cu noile modificări legislative; 
 • Revendicare imobiliara si mobiliara;
 • Garanție pentru evicțiune; 
 • Simulatie; 
 • Rezolutiunea și rezilierea contractelor; 
 • Granituire; 
 • Partaj judiciar; 
 • Succesiuni; 
 • Acțiuni privind dreptul de servitute;
 • Raspundere civila delictuala si contractuala;
 • Acțiunii în nulitatea actelor; 
 • Acțiuni în constatare și în anulare a actelor juridice; 
 • Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune; 
 • Actiuni in pretentii; 
 • Acțiuni posesorii; 
 • Uzucapiune; 
 • Mostenire, 
 • Partaj mostenire,
 • Acțiuni pentru intrarea în posesia unei mosteniri;
 • Recuperari de creante;
 • Ieșiri din indiviziune; 
 • Contraventii; 
 • Recunoașterea hotărârilor străine pe teritoriul României;
 • Măsuri asiguratorii;
 • Evacuari; 
 • Exproprieri; 
 • Executari silite;
 • Contestatii la executare; redactarea,
 • Modificarea, 
 • Negocierea și încetarea contractelor civile de: vanzare – cumparare, împrumut, depozit, donație, întreținere, închiriere, renta viagera, comodat; tranzacții, redactare contracte de orice fel , alte cereri; legalizare si investire cu formulă executorie a hotărârii judecătorești; asistență și reprezentare în fata notarului public; negocieri;
 • Achiziții imobiliare;
 • Asistare și reprezentare în proceduri necontencioase.
 • Contracte comerciale – redactare și atestare;
 • Asistare la negocieri de contracte și tranzacții; 
 • Recuperare debite – executare silită; 
 • Redactare cereri și reprezentarea clienților în faza de executare silită a hotararilor judecatoresti; 
 • Procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata;
 • Mediere, tranzacții în faza procesuala si post procesuala; 
 • Întocmirea de notificări, somații, adrese, cereri; 
 • Obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la instituții de stat precum Protectia Mediului, Apele Române și altele;
 • Asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului: înființare societăți comerciale; 
 • Reprezentare în fata judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului București și județul Ilfov precum și în toata tara; 
 • Redactare act constitutiv;
 • Modificare act constitutiv; 
 • Redactare acte adiționale, hotarari A.G.A.; 
 • rezervare denumire societate; 
 • Obținere certificat de cazier fiscal; 
 • Obținere certificat constatator; 
 • Majorare/reducere capital social; 
 • Cesiune părți sociale/acțiuni; 
 • Intrare/retragere asociați; 
 • Numire administratori/cenzori; 
 • Înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante; 
 • Modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • Modificare de denumire societate; 
 • Autorizare de funcționare; 
 • Completare obiecte de activitate; 
 • Modificare date de identificare asociați; 
 • Dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment.

blog

ARTICOLE JURIDICE